Съновник
Детски игри
За жената arrow Условия за ползване
23 януари 2020
Условия за ползване

Всеки потребител на сайта е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите предоставяни от  http://zajenata.ogosta.com

За краткост http://zajenata.ogosta.com по-долу ще се нарича Сайта. 

Всеки посетител с влизането си в Сайта трябва да се запознае с тези условия за използване и да продължи само в случай, че е съгласен с тях. Ако посетител на сайта не е съгласен с тези условия за ползване, нека незабавно напусне Сайта.

Собствениците на Сайта и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на Сайта.

Собствениците на Сайта и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност. Публикуваната информация не би следвало да се приема за препоръка.

Посетителите на Сайта могат да използват публикуваната информацията само чрез позоваване на източника и задължителен хиперлинк към сайта.

Предоставената от посетителите лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица. 

Собствениците на Сайта не носят отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на Сайта
не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка. Използването на хиперлинкове към други сайтове от посетителите на Сайта е само и единствено на тяхна отговорност.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на Сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с тяхното публикуване
.


Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.